Go to profile
Elevspel
Elevspel's logotype

Elevspel

Education · Sweden

Desktopannonsering

Annonseringsregler

 • • Vi accepterar annonser i följande format: jpg, gif, png och flash.
 • • Flash-annonser
 • • Ljud måste initieras med klick, inte mouseover. På/av-knapp skall finnas.
 • • URL:en i Get URL måste vara clickTAG.
 • • Window måste vara satt till ”_blank”.
 • • Backup-annons (bild) skall erbjudas till de som saknar flash-stöd.
 • • Filen ska vara en enda swf-fil. Den får inte ladda in andra filer.
 • • En annons får vara maximalt 50kB stor (sk. maxvikt).
 • • Vi behöver ha allt annonsunderlag minst 3 arbetsdagar innan önskad kampanjstart för att kunna publicera i tid. Alla kampanjer börjar vid midnatt svensk tid om inget annat överenskommits.

Leverans av annonsmaterial

Komplett annonsmaterial skall levereras med följande information:

 • • Vilken annonsör materialet tillhör.
 • • Startdatum för kampanjen.
 • • Länkadress för respektive annons.
 • • Kontaktperson vid eventuella frågor om material.

Villkor

Vi följer TU:s normer för annonsering gällande betalningsvillkor, underleverans, mm.
Click the button on products to create an inquiry